KICK

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) schakelde Letterleven in om een eigen glossy voor de organisatie te ontwikkelen en te produceren. De opdracht: maak een verrassend, aantrekkelijk en leesbaar relatiemagazine, dat inhoudelijk zo goed mogelijk aansluit bij het merk en de kernwaarden van VNN. Het resultaat was Kick, een toegankelijk, informatief en inspirerend blad met een goede balans tussen serieuze onderwerpen en luchtigheid. Realistisch, met een positieve, hoopvolle ondertoon. Het blad viel zo in de smaak, dat er binnen een maand een tweede druk kwam.