Stadspoli Leeuwarden

Sinds januari 2021 kunnen huisartsen in de regio hun patiënten doorverwijzen naar de Stadspoli Leeuwarden. Een medisch specialist van het MCL beoordeelt de klacht van de patiënt daar dan eenmalig. Dat scheelt ziekenhuisbezoeken. Bovendien geldt voor zo’n ‘meekijkconsult’ geen eigen risico.  

Yvonne Kruiper is locatiemanager van de Stadspoli Leeuwarden.
“Stel: een huisarts wil over een patiënt graag de mening horen van een specialist. Bijvoorbeeld om een diagnose te bevestigen of om te overleggen over de juiste behandeling. Normaliter zou hij zijn  patiënt dan naar het ziekenhuis sturen. Daar wordt vervolgens een zorgtraject opgestart. Terwijl dat niet altijd nodig is. In een aantal gevallen volstaat het namelijk als de specialist één keer meekijkt en advies geeft, waarna de huisarts weer verder kan.
Met dat in het achterhoofd zijn we de Stadspoli Leeuwarden begonnen: een zelfstandige organisatie, die tijdelijk gebruik maakt van de ruimtes van de Dokterswacht Friesland. Hier bieden we specialistisch advies, maar dan in de setting van de huisartsenpraktijk.
Laten we als voorbeeld een patiënt nemen met een moeilijk behandelbare hoge bloeddruk. De huisarts verwijst de patiënt  voor een consult naar de Stadspoli. Tijdens ons wekelijkse spreekuur op donderdagochtend kijkt een internist daar eenmalig mee. Nog dezelfde dag stuurt de specialist een brief met zijn bevindingen naar de huisarts. In de meeste gevallen kan die de behandeling dan vervolgen.
Deze aanpak heeft voor patiënten veel voordelen. De wachttijd op de Stadspoli is kort: maximaal twee weken. Verder blijft de huisarts hoofdbehandelaar. Voor de patiënt betekent dat: geen eigen risico, tenzij er aanvullend onderzoek in het ziekenhuis nodig is.
Op dit moment kun je op de Stadspoli terecht voor consulten dermatologie, gynaecologie en interne geneeskunde. De bedoeling is om het aantal specialismen de komende tijd verder uit te breiden. Wij zijn hierover al in gesprek met de specialismen urologie, KNO, kindergeneeskunde en cardiologie. Verder willen we de stadspoli op den duur graag op een locatie buiten het ziekenhuisterrein vestigen.”

Frederik Heeres is huisarts in Franeker en bestuurslid van huisartsencoöperatie Leeuwarden en omstreken (CoLeo), een van de initiatiefnemers van de Stadspoli.
“We verwachten dat een aanzienlijk deel van de patiënten die huisartsen tot voor kort naar de poli’s dermatologie, gynaecologie of interne geneeskunde stuurden, vanaf nu bij de Stadspoli terechtkan. Zij blijven na het advies van de specialist vervolgens weer bij hun eigen huisarts onder behandeling. Wel zo fijn.
We zijn natuurlijk pas net begonnen, maar ik merk dat collega’s en patiënten echt enthousiast zijn. Sinds 1 januari heb ik zelf al verschillende mensen naar de Stadspoli verwezen. Ze konden snel terecht. Bovendien leer je als huisarts zelf ook van het meekijkconsult. Eerder nam de specialist de behandeling na een verwijzing over, nu doe ik die als huisarts zelf. Dit verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg.
Zo verwees ik iemand met een matig ernstige vorm van eczeem. De gebruikelijke zalven haalden onvoldoend uit. Toen heb ik de dermatoloog van de Stadspoli om advies gevraagd. Zij stelde een andere, minder gebruikelijke crème voor. Die heb ik vervolgens voorgeschreven. Een ander voorbeeld was een patiënt met langdurige vermoeidheid. Dat is een complexe klacht, want moeheid kan veel oorzaken hebben, zowel fysiek als psychisch. In dit geval leverde lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek geen duidelijkheid op. Voor de zekerheid heb ik toen een consult bij een internist van de Stadspoli geregeld. Ook zij kon geen lichamelijke reden voor de klachten vinden. Deze geruststelling zette voor mij als huisarts de deur open om over andere mogelijke oorzaken te praten. Bij nader inzien bleken er de nodige problemen op het mentale vlak te spelen. Inmiddels krijgt de patiënt daar binnen onze praktijk begeleiding voor”.

Froukje Ubels werkt als internist in het MCL en is voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL), een van de initiatiefnemers van de Stadspoli.
“Al met al zijn we een paar jaar bezig geweest om de Stadspoli Leeuwarden op te zetten. Er komt namelijk heel wat bij kijken. Als specialisten werken we samen met drie partijen: het MCL, huisartsencoöperatie CoLeo en zorgverzekeraar Zilveren Kruis/De Friesland, die de consulten vergoedt. Dat heeft heel wat voeten in de aarde.
Vorig najaar zijn we begonnen met een digitaal meedenkconsult, waarbij huisartsen per e-mail vragen aan specialisten kunnen stellen. En sinds januari draait de Stadspoli nu ook volop; het eerste kwartaal hebben onze specialisten al meer dan honderd fysieke meekijkconsulten gedaan.
Natuurlijk kunnen patiënten niet voor alle zorg bij de Stadspoli terecht. Betrokken specialisten en huisartsen hebben samen per vakgebied een lijst gemaakt van klachten en vragen, die zich lenen voor een meekijkconsult. Het gaat om planbare en niet-complexe zorg, die veel voorkomt en waar huisartsen relatief vaak advies over of hulp bij willen. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van een verdachte moedervlek of schildklierafwijkingen. Of aan het aanmeten van vaginale ring bij een verzakking.
Deelnemende specialisten werken vooralsnog één ochtend per week op de Stadspoli. In die tijd kunnen ze geen patiënten in het ziekenhuis zien. Je zou denken dat de wachtlijsten daardoor langer worden, maar dat is niet zo. Er komen immers niet méér mensen naar de specialisten, alleen zien ze de lichtere gevallen op een andere plek. En bovendien worden de controles weer door de huisarts gedaan in plaats van op de poli. Op die manier voorkomen we dat patiënten onnodig in complexe en relatief dure ziekenhuiszorg verzanden. En besparen we de maatschappij nog geld ook.”

Patiënt Jaap Bok (56) bezocht in april de Stadspoli.
“Flink wat jaren geleden heb ik een agressieve vorm van huidkanker gehad. Dus toen ik onlangs een verdacht plekje op mijn hoofd vond, ben ik daar meteen mee naar mijn huisarts gegaan. Ze dacht niet dat het kwaadaardig was, maar helemaal gerust was ze er niet op. Ze stelde daarom voor om een dermatoloog van de Stadspoli te laten meekijken. Eerlijk gezegd wist ik niet van het bestaan. Maar toen ze uitlegde dat het om een soort eenmalige second opinion van een specialist ging, leek me dat een prima plan. Bijkomend voordeel was dat ik heel snel bij de Stadspoli terecht kon. Op dinsdag belde ik voor een afspraak en twee dagen later zat ik bij de dermatoloog. Die kon me gelukkig meteen geruststellen: het plekje was zonneschade. Daar heb ik wel meer van. Vervolgonderzoek bleek niet nodig.
De dermatoloog nam de tijd om me duidelijk het verschil uit te leggen tussen zonneschade en huidkanker. En ze gaf me tips over op welke veranderingen ik alert moet zijn. Verder adviseerde ze me om de aangedane plekken op mijn hoofd met een speciale zalf te behandelen. Die kan de huisarts gewoon voorschrijven. Al met al gaf het gesprek me een goed gevoel. Het maakt je toch wat onzeker als je dokter een beetje aan een diagnose twijfelt. Nu weet ik waar ik op moet letten en dat ik de best passende behandeling krijg.”

[Kader]
Meer weten?
Op stadspolileeuwarden.nl vind je als patiënt of verwijzer uitgebreide informatie.