Praktijkvinger aan de pols

Namens alle ongeveer duizend verpleegkundigen van het Medisch Centrum Leeuwarden praat de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) mee over het verpleegkundig beleid. Bijvoorbeeld over de organisatie van het werk, het elektronisch patiëntendossier en scholing en ontwikkeling van medewerkers. Zo houden ze vanuit de praktijk vinger aan de pols. Goed voor het ziekenhuis én voor patiënten.  

Dit doet de Verpleegkundige Advies Raad:

 • Denkt en praat mee op alle niveaus van de organisatie waar besluiten worden genomen.
 • Vertaalt praktijkervaringen naar beleid en vice versa.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Inspireert verpleegkundigen om verder te bouwen aan de best mogelijk, veilige en innovatieve zorg. 
 • Stimuleert de verdere ontwikkeling van het verpleegkundige vak. 

Voorzitter Arno Huisman (teammanager zorgproces):
“Sinds 2020 maakt de VAR deel uit van het Bestuursberaad van het MCL. Dat is het hoogste adviesorgaan van ons ziekenhuis. Hierin zitten twee leden van de Raad van Bestuur, twee medisch specialisten als co-bestuurders, een bestuurssecretaris en nu dus ook ik als voorzitter van de VAR. Het Bestuursberaad adviseert de Raad van Bestuur over beleidszaken binnen het MCL. Er zijn nog maar weinig ziekenhuizen in Nederland waar verpleegkundigen op dit hoogste niveau als volwaardige gesprekspartner aan tafel zitten. Het laat zien dat we als beroepsgroep steeds serieuzer worden genomen. We zijn heel trots dat we dit hebben bereikt.”

Vicevoorzitter Afkemarij ten Hoeve (avond-, nacht- en weekendhoofd):
“Het belangrijkste van de VAR vind ik dat we op beleidsniveau met elkaar praten, in plaats van dat beleidsmakers over ons als verpleegkundigen spreken. Neem ons elektronisch patiëntendossier, EPIC. In de gebruikersgroep die zich daarmee bezighoudt, zaten wat ons betreft te weinig verpleegkundigen. Daarover hebben we als VAR aan de bel getrokken. Verpleegkundigen moeten immers ook dagelijks met het systeem werken. Nu praten er meer collega’s mee en kunnen we het vanuit de praktijk meteen aangeven als iets niet goed loopt.” 

Lid Rianne Gerkes (verpleegkundige Oncologisch Centrum)
“Een praktisch voorbeeld van wat we als VAR hebben bereikt, gaat over het registreren van pijnscores bij patiënten. Voorheen waren we verplicht dat als verpleegkundigen drie keer per dag te doen. Óók als mensen bijvoorbeeld helemaal geen pijn hebben. In zo’n geval is dat natuurlijk zonde van de tijd. We hebben dit aangekaart en nu registreren we de pijn nog één keer per dag, of zoveel vaker als we zelf nodig achten. Fijner voor ons en voor de patiënt.” 

Lid Marriët Twijnstra (verpleegkundige Interne Geneeskunde, MDL en Nefrologie)
“Het beroep van verpleegkundige is volop in ontwikkeling. Zo wordt er — landelijk — aan gewerkt om het vak diverser en aantrekkelijker te maken. Daartoe kijken we bij het vervullen van functies niet alleen naar welke diploma’s iemand heeft, maar ook naar vaardigheden, ervaring, talenten, ambities en motivatie. Functiedifferentiatie, heet dat met een deftig woord. Op die manier willen we opleiding en beroepspraktijk nog dichter bij elkaar brengen, en medewerkers meer perspectief bieden. Uiteraard is de VAR nauw betrokken bij hoe we dit binnen het MCL vormgeven.”

Lid Tea-Rixt Wijnia (verpleegkundige Hart- en Vaatcentrum)
“We maken als VAR echt een verschil in de dagelijkse praktijk van het werk van verpleegkundigen. We werken er hard aan om dat beter zichtbaar te maken voor onze collega’s. Natuurlijk zijn die wel eens sceptisch; in het verleden zijn we als verpleegkundigen tenslotte echt niet altijd even goed gehoord. Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd. We zitten nu om tafel op de plekken waar het erom gaat. Het loont dus écht om je stem te laten horen. Vandaar dat we al onze collega’s oproepen om hun vragen, klachten en ideeën bij ons te melden. Dan pakken wij ze serieus op.” 

Lid Aukje Corbée (verpleegkundige Longziekten):
“We kijken niet alleen in ons eigen ziekenhuis hoe dingen anders en beter kunnen, maar doen ook graag inspiratie op bij collega’s buiten de deur. Zo hebben we contact met Verpleegkundige Advies Raden van andere ziekenhuizen. Tijdens de eerste coronagolf waarschuwden collega’s uit Brabant ons bijvoorbeeld al dat verpleegkundigen van de COVID-afdeling overbelast raakten. We hebben hun ervaringen toen meteen ingebracht in ons crisisbeleidsteam. Een van de resultaten is dat we op de COVID-afdeling standaard drie keer per week met collega’s evalueren hoe het gaat.” 

Lid Tialda Brouwer (verpleegkundige Algemene en Oncologische chirurgie)
“Ik wil mezelf als verpleegkundige graag meer profileren. Bij de VAR hoop ik me professioneel en persoonlijk verder te kunnen ontwikkelen. Het is nuttig en leerzaam om op  allerlei plekken in de organisatie mee te praten over verschillende onderwerpen. Ik steek er veel van op. Over de ontwikkelingen binnen het MCL, en over ons vak. Waardevol om daaraan te kunnen bijdragen. Op persoonlijk vlak helpen de ervaringen in de VAR me bovendien om makkelijker het woord te nemen, en mezelf duidelijker te presenteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Secretaresse Martina Onderstijn:
“De VAR praat niet alleen mee over beleid, we organiseren ook praktische activiteiten voor verpleegkundigen. Bijvoorbeeld verschillende keren per jaar ‘Broodje Kennis’: lunchbijeenkomsten waarbij verpleegkundigen — en andere geïnteresseerden — kennis en ervaringen uitwisselen. En we zetten onze mensen graag in het zonnetje, bijvoorbeeld op De Dag van de Verpleging”

[Kader]
De VAR in cijfers

 • 1995: het jaar waarin de VAR werd opgericht
 • 7 leden en 1 secretaresse
 • 30 keer per jaar overleg
 • 4,6 uur besteden leden gemiddeld wekelijks aan de VAR (de voorzitter 16 uur)
 • 3 keer per jaar lunchbijeenkomst ‘Broodje Kennis’
 • 4 keer per jaar een nieuwsbrief
 • 3 keer per jaar een column in het personeelsblad

[Kader]
Ook op Instagram
De Verpleegkundig Advies Raad heeft een eigen Instagram-account: @var.mcl. Hier houden de VAR-leden hun bijna zeshonderd volgers op de hoogte en komen ze met hen in contact. 

[Kader]
Meer weten?
Kijk op: mcl.nl/meer-over-mcl/over-het-mcl/organisatie/verpleegkundige-adviesraad. Wil je iets kwijt aan de leden van de VAR? Heb je suggesties of ideeën? Of wil je iets melden wat anders of beter kan? Mail dan naar . 

Gepubliceerd in MCL Magazine, 01/2021. Foto: Menno de Boer.